Montérky Bartoš

Reklamácia a vrátenie tovaru

VRÁTENIE OBLEČENIA (nevyhovuje veľkosť, farba, strih,...)

 • všetok tovar zakúpený v našom internetovom obchode, ktorý nebol upravený podľa priania kupujúceho, môžete vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia - vrátený tovar musí byť schopný ďalšieho predaja (nesmie byť vypraný, nosený a poškodený)
 • nevyhovujúci tovar nám zašlite spolu s kópiou faktúry na adresu uvedenú v Reklamačnom liste, ktorý môžete vytlačiť TU
 • ak bude tovar vrátane originálnej visačky a obalu v poriadku, t.j. bez zjavných známok akéhokoľvek opotrebenia či poškodenia, obratom zasielame kúpnu cenu tovaru na Vami zadaný účet, v opačnom prípade budeme musieť znížiť vrátenú čiastku o náklady na uvedenie produktu do pôvodného stavu
 • náklady na poštovné spojené s vrátením tovaru nesie zákazník

VÝMENA OBLEČENIA (potrebujem inú veľkosť, farbu,...)

 • nehodiace sa oblečenie treba vrátiť (pozri VRÁTENIE OBLEČENIA)
 • vytvoriť novú objednávku

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA (výrobné chyby oblečenia)

 • prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom
 • na všetok nami ponúkaný tovar je poskytovaná záruka v zákonnej lehote
 • nevyhovujúci tovar nám zašlite spolu s kópiou faktúry na adresu uvedenú v Reklamačnom liste, ktorý môžete vytlačiť TU
 • v najkratšom možnom termíne budete informovaní o spôsobe vyriešenia reklamácie (oprava/vrátenie peňazí)
 • NÁROK NA REKLAMÁCIU SA NEVZŤAHUJE NA: opotrebovaný tovar z povahy produktu bežného užívania, opotrebovanie časom a škody na tovare z neobvyklého používania alebo škody zavinené užívateľom (nevhodný spôsob prania, atď.)
 • ak bude Vaša reklamácia vyhodnotená ako neoprávnená, tovar Vám bude vrátený späť formou dobierky na Vaše náklady

Bližšie informácie nájdete v obchodných podmienkach.